Wetenswaardigheden met betrekking tot het onderwerp geluidsreductie/geluidsisolatie industriehal

Wetenswaardigheden met betrekking tot het onderwerp geluidsreductie/geluidsisolatie industriehal

Met name de industrie genereert door het gebruik van machines vaak een enorm geluidsniveau. Onderzoeken hebben aangetoond, dat teveel lawaai op den duur de motivatie van de werknemers en dus de productiviteit van een hele onderneming naar beneden haalt. Dit alleen al lijkt al genoeg reden om maatregelen tegen geluidsoverlast te nemen. Bovendien heeft een te hoog geluidsniveau ook invloed op de gezondheid van de werknemers en zijn op grond hiervan grenswaarden door de wetgevers, de beroepsverenigingen en Arbowet verordeningen, vastgelegd.

Om het geluidsniveau effectief naar beneden te brengen is professionele geluidsreductie onontbeerlijk.

Akoestiekschuimmateriaal is uitermate geschikt om het geluidsniveau in een industriehal naar beneden te brengen. Geluidsgolven zijn (mechanische) trillingen. De bijzondere eigenschap van het akoestiekschuimmateriaal zit hem daarin, dat de geluidsgolf niet reflecteert, maar in het schuimmateriaal tot warmte wordt omgezet. Daardoor wordt de effectieve geluidsenergie te niet gedaan en het geluidsniveau sterk verminderd wordt.

aixFOAM® biedt professionele geluidsisolatie voor uw industriehal direct uit de fabriek.

In principe kan men zeggen, dat een geluidsreductie effectiever werkt, naarmate deze dichterbij de geluidsbron geplaatst wordt. Om deze reden dienen absorptieplaten  ook zo dicht mogelijk bij de geluidsbron aangebracht te worden.

Een veel voorkomende moeilijkheid bij de uitvoering van deze maatregel is de grote hoogte van de plafonds van industriehallen. Dankzij de aixFOAM montage cassettes behoort deze problematiek echter tot het verleden. De op te hangen cassettes worden met behulp van een touwkabelconstructie vanaf het plafond  zo dicht en direct mogelijk, boven de geluidsbron gemonteerd, zodat het geluid direct opgevangen wordt. Dit soort montage biedt daarnaast nog het voordeel dat de te monteren cassettes en  het absorptiemateriaal makkelijk verplaatst en vervangen kunnen worden.

Een andere mogelijkheid is afgrenzing van de werkplek. Daarbij wordt een (groot) deel van de werkplek van een werknemer met absorptieplaten geïsoleerd. Daarvoor kunnen mobiele/verplaatsbare scheidingswanden met akoestiekmateriaal bekleed worden. Deze worden dan om de werkplek van een of meerdere werknemers opgesteld, om zo het geluidsniveau in de rest van de hal naar beneden te brengen. Deze mogelijkheid is bijzonder effectief, als boven iedere werkplek ophangcassettes gemonteerd zijn, die zo nodig door de mobiele geluidsisolerende wanden ondersteund worden.  

Een ander probleem van industriehallen is hun vaak gigantische grootte en de daaruit volgende onvermijdelijkheid van galm. De nagalmtijd is de tijd, die en geluidsgolf nodig heeft om na het uitschakelen van de geluidsbron af te nemen. Door bijzondere productieprocedures en bovenmatig veel metingen van het Instituut voor technische Akoestiek van de RWTH Aken heeft aixFOAM akoestiekschuimmaterialen speciaal voor de reductie van nagalm ontwikkeld en geoptimaliseerd. aixFOAM voor industriehallen, productiehallen en commerciële hallen verkort de nagalmtijden dusdanis, dat dit leidt naar een betere ruimteakoestiek en een aanzienlijk geringer geluidsniveau. Zo is bijvoorbeeld een aixFOAM SH001 uiterst geschikt om nagalmen te verminderen.

Wij produceren professioneel geluidsabsorptiemateriaal voor industriehallen en productiehallen in de regio van de stad Aken, maar ook voor ver daarbuiten. Onze producten zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, aanzichten en brandklassen. Aan de brandvereisten in de vorm van de norm DIN4102 B1 worden, al naar gelang de gewenste materiaalkeuze, vanzelfsprekend voldaan.

Hoeveel vlakken van een hal met akoestiekisolatiemateriaal bekleed dienen te wordenhangt af van de grootte, de vorm en de inrichting van de industriehal. aixFoam staat garant voor een effectieve vermindering van de nagalm en de geluidsoverlast op uw werkplek.

Bij de keuze van het juiste materiaal, de juiste materiaalsterkte en de geschikte vlakken van uw industriehal voorzien wij u graag van advies.

Neem contact met ons op en wij stellen een vrijblijvende offerte voor u op!