Absorptievlakken – poreuze absorber, resonantieabsorbers – Hoe werken ze?

Absorptievlakken? Hoe werken ze?

Hoe geluidsgolven zich uitbreiden, hoe ze gereflecteerd of geabsorbeerd worden, dat wordt beschreven door de akoestiek; de geluidsleer. Bij absorptievlakken wordt een onderscheid gemaakt tussen poreuze absorbers, resonantieabsorbers en een combinatie van beide principes.

Poreuze absorbers worden gekenmerkt door

  • materialen met open poriën en grote poreusiteit en 
  • stijging van de absorptiegraad bij hogere frequenties

Resonantieabsorbers

  • bestaan meestal uit folies en plaatabsorbers en
  • hebben een hoge dempingsgraad bij lagere frequenties.

Bij akoestische absorbers van aixFOAM gaat het vooral om poreuze absorbers. Wanneer een geluidsgolf tegen een absorptielichaam aanstoot, wordt deze golf volledig of gedeeltelijk geabsorbeerd en niet, of slechts gedeeltelijk, gereflecteerd.
Hierbij stroomt de lucht bij een trilbeweging in de talrijke poriën en kanalen van het akoestisch schuim heen en weer. De door de wrijving ontstane warmteenergie wordt onttrokken aan de geluidsenergie. Volgens een natuurkundig proces wordt geluidsenergie omgezet in warmte-energie. Dit effect wordt in principe bij alle geluidsisolerende producten gebruikt.
Door verschillende structuren, materiaalsterktes en materiaaltypes wordt het rendement in de verschillende frequentieniveaus gewijzigd. Om een uitmuntend akoestisch effect te realiseren, is het van het grootste belang de juiste materialen te gebruiken. Daarom worden bijv. de aixFOAM® geluidsisolerende producten alleen gemaakt van speciale, akoestische schuimen en worden er diverse materiaaldiktes aangeboden.
In principe geldt echter voor alle absorptielichamen uit het aixFOAM assortiment dat hun werking beter is naarmate het materiaal dikker is.