Akoestische panelen met noppenschuim

Werkzaam, professioneel schuim met noppenprofiel (SH002)      Efficiënte absorptieplaten van zwaar schuim (SH007)

Noppenschuimstof - Absorptieplaten - SH002                              Zwaarschuim Absorptieplaten - SH007

 

 

Noppenschuimstof - Akoestische panelen - SH002

 

 

Uiteindelijk is ieder geluid een beweging die zich, afhankelijk van het medium, met verschillende snelheden uitbreidt. In de lucht gaat dit langzaam en in vaste materialen snel. Elke vorm van geluid in een ruimte wordt door de wanden van deze ruimte, het plafond en de vloer opgenomen en weer verspreidt. Wanneer een wand heel licht is, neemt dezede bewegingen van het geluid gemakkelijker op om ze door te geven naarde andere kant van de wand. Geluiddemping moet dan ook gebeuren op de plek waar het geluid ontstaat.

Bij de aixFoam-producten wordt uitgegaan van het principe van omzetting van energie. De trillingen van de luchtdeeltjes worden omgezet in warmte-energie en, afhankelijk van de grootte van het beklede oppervlak,wordt een evenredig deel van de bewegingsenergie (geluid) omgezet in warmte-energie. Producten van noppenschuim worden al meerdere jaren succesvol ingezet voor het verminderen van geluidsoverlast. Er dient op gelet te worden dat bij noppenschuim altijd schaduwvoegen (2-5 cm) toegepast moeten worden op de wand en het plafond. Daardoor is noppenschuimstof ook optisch zeer geschikt voor een volledige, perfect geluiddempende bekleding. Desgewenst kunnen hiervoor onze producten SH015, SH005, SH003, SH004 gebruikt worden.

Contactgeluid kan ook ontstaan door trillingen die zich voordoen bij het lopen over een vloer. Deze vorm van contactgeluid wordt door de vloer versterkt en zorgt voor het hiervoor beschreven effect. Hier is de massa van een plafond of vloer doorslaggevend voor de mate van geluidsoverlast. De meest efficiënte oplossing is om de vloer van de buren boven u te bekleden met absorbers SH007. Daarop kan dan een zwevend en buigstijf parket of laminaat gelegd worden. Hiermee wordt vooral contactgeluid door het lopen op de vloer verminderd.

Als extra maatregel kunnen uw medehuurders ook deeloppervlakken van het plafond bekleden. Dit heeft vervoplgens weer een positief effect op de vermindering of demping van het geluid.
Een wezenlijk, technisch probleem bij indirecte maatregelen is de verstrooiing van geluid.
In bepaalde omstandigheden moeten nog speifieke oppervlakken met absorbers bekleed worden om de nagalmtijd in de eigen woning te verkorten. Dit om het geleiden van geluid vanuit de eigen woonruimtes en het verstrooide geluid uit de andere woningen te verminderen.
Bij voorkeur moet het geluid gedempt worden waar het ontstaat. Wij bieden voor alle mogelijke nagalmreductie perfect op elkaar afgestemde systeemoplossingen aan.