Basabsorbers en Bas traps in de desktopstudio– bastonen onder controle (deel 2)

In het tweede deel van de workshop gaan de deelnemers de bastonen te lijf. Met onze basabsorbers (SH012), die wie aanbieden met randlengtes van 25 en 46 cm, kan gekozen worden uit twee alternatieve toepassingen. Uit budgettaire overwegingen en wegens plaatsgebrek werd voor de kleinere variant gekozen. Deze bas traps worden niet staande tegenover elkaar gemonteerd, maar opgehangen.

Hiervoor bevestigen de deelnemers twee smalle hardboardplaten aan de voorzijde van het been met behulp van standaard kleefsystemen. Om een “schilderijeffect" te realiseren worden de stabiliserende zijplaten voorzien van uitboringen waarmee ze later aan de wand gehangen kunnen worden. De absorbers worden (boven elkaar geplaatst) in twee hoeken van de ruimte gemonteerd, waarbij het lange been van de driehoek precies naar de rand van ruimte moet kijken. Achter de randgeluiddempers en de hoek ontstaat een zichtbare, holle ruimte. Het plaatsen van basabsorbers in alle vier de hoeken van de ruimte was niet mogelijk omdat er ramen en deuren zaten. Er is echter altijd de mogelijkheid, om randgeluiddempers in de hoeken van het plafond te installeren.
Om te voorkomen dat de hele werkplaat gaat meetrillen worden met conventionele millennium boxstaanders worden de speakers akoestisch losgekoppeld van de studiotafel. Bovendien kan zo extra ruimte gecreëerd worden voor keyboard en synthesizer. Daarbij kunnen de boxen ook wat verder van de wand geplaatst worden.
Aan het einde van de tweede workshop was het geluid in de ruimte veel compacter en duidelijker dankzij de installatie van basabsorbers en de zij- en frontpanelen. En dat alles zonder dat de klank iets aan levendigheid inboette.