Akoestische elementen. Hoeveel absorptie-platen heb ik nodig?

Akoestische elementen. Hoeveel absorptieplaten heb ik nodig?

Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen geluidsdemping van motoren en machines en het optimaliseren van ruimteakoestiek. Bij de machinebouw of scheepsbouw  gaat het altijd om geluiddemping, d.w.z. dat met behulp van doelgerichte geluiddemping de geluidsemissiewaarden zo laag mogelijk gehouden worden. Dit wordt gerealiseerd door de motorruimte resp. de machineomkapping volledig te bekleden met absorptieplaten met sterke absorptie (materiaalsterkte).
 
Bij ruimteakoestiek gaat het echter meestal om het beheersen van de nagalmtijden en de ontstane reflecties in ruimte, m.a.w. om doelgerichte geluidsdemping. Dit wordt gerealiseerd door het separaat aanbrengen van absorptieplaten aan de wanden en het plafond.
 
Om de nagalmtijd hoorbaar te verkorten moet een aangepast percentage van het wandoppervlak (som van vloer, wand en plafond) bekleed worden met onze ruimteakoestische producten. Onder het menu-item toepassingsvoorbeelden vindt u nog meer gebruiksmogelijkheden.