Basisolatie - Meten van het equivalente isolatieoppervlak

De meting werd in een galmruimte (125 m3)  van de RWT in Aken (D) uitgevoerd. In totaal werden per test 16 combinaties beoordeeld vanuit de luidsprekerpositie en vanuit de microfoonpositie. Het onderzochte frequentiebereik strekte zich uit over het complete spectrum van 40 Hz tot 8kHz. De resultaten werden in tertsen vermeld. Als meetsignaal werd een sinus-sweep met een duur van ca. 20 seconden gebruikt. De nagalmtijden werden na tertsfiltering van het impulsantwoord bepaald met behulp van de achterwaartse integratie (volgens Schröder). Op basis van het verschil van de nagalmtijden van de ruimte met en zonder dempingsmateriaal werden vervolgens de berekende geluidsdempingswaardes vastgesteld.

Met betrekking tot de afstelling van de hoekabsorbers (4 grote, 8 kleinen) werden twee verschillende locaties aan de zijden van de ruimte gekozen:

a: Absorbersaan één zijde van ruimte, gevormd door 2 wanden.

b: hoekabsorbers in één hoek van de ruimte, gevormd door 2 wanden en de vloer.

De bass trap worden altijd zo opgesteld dat het lange been van de driehoek naar de rand van de ruimte wijst, zoals dat op onze homepage weergegeven wordt.  Op deze manier wordt een holle ruimte gecreëerd tussen het grote oppervlak en de rand van de ruimte. Hierdoor reikt de absorber verder in de ruimte en wordt een groter oppervlak naar het geluidsveld gericht.

Bij variant b worden de spieën met één van de vooraanzichten op de vloer gezet.  Hierdoor wordt het oppervlak dat naar de ruimte gericht is kleiner. Dit leidt tot lagere absorptiegraden bij hoge frequenties.

Voor de 8 kleine hoekabsorbers werden bovendien telkens 2 stuks direct boven elkaar geplaatst, op zo’n manier dat slechts het vooraanzichtnaar de ruimte gericht is.

Bij opstelling in de rand van de ruimtes worden alle absorbers individueel geplaats en blijven de naar de ruimte gerichte vooraanzichten vrij.

De resultaten vindt u in de onderstaande diagrammen en tabellen.

De bij de abscis weergegeven waarden zijn de zogenaamde equivalente absorptievlakken per element. Dit is een oppervlak met 100% absorptie. Bijvoorbeeld: Een materiaal met absorptiecoëfficiënten alpha=0,35 en een oppervlak van 10 m2 heeft een equivalent dempingsvlak van 3,5 m2.

De resultaten zijn indrukwekkend. De in de hoek geplaatste absorber realiseert zelfs een waarde van ca. 3 m² bij 100 Hz.

Resultaten voor de in één hoek van de ruimte opgestelde, grote hoekabsorbers. Er werden 4 hoekabsorbers gemeten, die in de vier hoeken van de galmruimte opgesteld waren.

        

 

Resultaten voor de in één hoek van de ruimte opgestelde, grote hoekabsorber. Er werden 4 hoekabsorbersgemeten, die niet symmetrisch in de vier hoeken van de vloer van de galmruimte opgesteld waren.

 

Resultaten voor de in één hoek van de ruimte opgestelde, kleine hoekabsorber . Er werden 8 hoekabsorbers gemeten, die elk twe-aan-twee in de vier hoeken van de galmruimte opgesteld waren.

 

Resultaten voor de in één rand van de ruimte opgestelde, kleine hoekabsorber. Er werden 8 hoekabsorbersgemeten, die niet symmetrisch in de vier randen op de vloer van de galmruimte opgesteld waren.