Bescherming tegen geluidsoverlast - definitie

Waarom is bescherming tegen geluidsoverlast zo belangrijk?

Mensen ervaren geluidsoverlast al snel als heel vervelend, vandaar ook de naam. Het geluid vaak niet alleen van buiten (bijv. verkeerslawaai of andere ruis), maar vaak ook van de eigen woon- of werkruimte. Op de werkvloer zijn het vaak de machines waarmee gewerkt wordt die voor overlast zorgen.

Geluidsoverlast is schadelijk voor de gezondheid en wordt dan ook erkend als beroepsziekte. Als een geluidsniveau van 85 dB(A) of hoger bereikt wordt, kan dit tot gehoorbeschadiging leiden.

In de woonruimte of buiten de werkomgeving kan geluidsoverlast ontstaan door een combinatie van harde muziek eneen gehorige woning. Behalve bij muziek (bijv. in discotheken, op festivals of via een koptelefoon) worden hier zelden niveaus bereikt die schadelijk zijn voor de gezondheid.