dempingsniveau - testen van het absorptiegraad volgens DIN EN ISO 354:2003, RWTH Aken

De metingen worden in de galmruimte van de leerstoel aan de RWTH in Aken uitgevoerd.
Het onderzochte frequentiebereik strekt zich uit over het complete spectrum van 40 Hz tot 8 kHz. Als meetsignaal werd een sinus-sweep met een duur van ca. 20 seconden gebruikt. De nagalmtijden werden na tertsfilter van het impulsantwoord bepaald met behulp van de achterwaartse integratie (volgens Schröder). Op basis van het verschil van de nagalmtijden van de ruimte met en zonder dempingsmateriaal, worden de berekende absorptiewaardes vastgesteld.

Beschrijving van de galmruimte

De galmruimte heeft twee parallelle zijwanden en twee wanden die in een hoek van 5° staan. Om in de hal een diffuus geluidsveld te creëren, zijn naast deze wanden die in een bepaalde hoek staan, ook nog 11 geluidsschermen met een oppervlakte van ca. 1,1 m² opgehangen.