Equivalent absorptieoppervlak A

Absorptieoppervlak - Wat is het equivalente absorptieoppervklak?

Dit is een oppervlak met 100% absorptie.

Bijvoorbeeld: Een materiaal met absorptiecoëfficiënt (alpha) α=0,35 en een oppervlak van 10 m2 heeft een equivalent absorptieoppervlak van 3,5 m2.

Het is zinvol om voor objecten waarvan het absorberende oppervlak niet berekend kan worden i.p.v. van de absorptiegraad, het equivalente absorptieoppervlak aan te geven. Dergelijke objecten zijn bijv. randgeluiddempers die door de opstellingswijze (lange zijde van de randgeluiddemper wijst naar de rand van de ruimte) meer oppervlak voor absorptie gebruikt dan een puur geometrische vorm.

Het geometrisch oppervlak kan dan als volgt berekend worden:

 A = \alpha \cdot S \,