Geluiddemping en geluidsisolatie industrie

Geluiddemping en geluidsisolatie industrie

Een belangrijke stap in de goede richting: geluidsabsorptie in de industrie. De hoge graad van mechanisering en automatisering in de industrie heeft immers geleid tot de ontelbare voordelen die de huidige economische vooruitgang pas echt mogelijk heeft gemaakt. Helaasis ook het klanklandschap,  een gestaag toenemend lawaai, met deze ontwikkeling verbonden.

De algemene beveiliging van de machines is door de jaren heen significant verbeterd, zodat  productie gerelateerde ongevallen en ziekten gelukkig steeds zeldzamer worden. Eén risicofactor wordt echter vaak over het hoofd gezien: schadelijk lawaai veroorzaakt door de industrie. Dit lawaai wordt door bijna elke gereedschap, elke machine en elke installatie gegenereerd. Door de razendsnelle ontwikkeling van machines en installaties, produceren ze steeds sneller en efficiënter. Dit leidt echter tot een steeds hoger geluidsniveau.

Omwille van de bescherming van werknemers zijn middels verschillende standaarden,  in de werkplaats veiligheidsverordeningen vastgelegd. Deze grenswaarden mogen niet worden overschreden:

„In werkplaatsen moet het geluidsdrukniveau [lawaai] zo laag mogelijk gehouden worden, als de aard van het bedrijf het toestaat. Het geluidsdrukniveau op de werkplek in werkruimten moet, afhankelijk van het gebruik en de te verrichten taken, zover teruggebracht worden, dat er geen beïnvloedingen van de gezondheid van de werknemers ontstaat.“ Arbowet verordening 12.08.2004).

Als dit toch gebeurt, moeten passende tegenmaatregelen worden genomen. Meestal is het niet mogelijk om de werkplekken zo in te richten, dat geen enkele medewerker direct wordt beïnvloedt.

aixFOAM bieden professionele geluidsisolatie oplossingen die voldoen aan de veiligheidsverordingen.

Arbowetverordening rechtstreeks uit de fabriek Akoestisch gemeten en gedocumenteerd door de Universiteit Aken.

Er zijn over het algemeen twee manieren om de bestaande geluidshinder met behulp van geluidsabsorptie te verminderen: de eerste is geluiddemping van de geluidsbron(nen). Daartoe worden de lawaai producerende  machines/werkplekken zo geïsoleerd, dat het geluid zich niet door de industriële hal verspreidt en daarmee van schadelijke invloed is op andere medewerkers. Daartoe kunnen mobiele/met wielen uitgeruste scheidingswanden van akoestische elementen voorzien worden, zodat de geluidsisolatie altijd dicht bij die werkplek geplaatst kan worden, waar de geluidsemissie het grootst is. Natuurlijk kunnen de absorbers ook probleemloos gemonteerd worden op wanden van hallen of op vaste geïnstalleerde scheidingswanden.

Om een machine akoestisch te dempen, kan het al voldoende zijn om het deel dat het meeste lawaai veroorzaakt, te isoleren.Hiertoe kan een bekasting, aan de binnenzijde bekleed  met hoogwaardige akoestische absorbers, om dit deel van de machine gebouwd worden.  Zo wordt het geluid van bijvoorbeeld hydraulische pompen direct in de kiem gesmoord, hetgeen de verspreiding  vermindert of zelfs voorkomt. Natuurlijk kunnen de geluidsisolerende producten ook aan de binnenzijde van de machinebehuizing aangebracht worden, waardoor freesgeluiden direct geïsoleerd worden. Ook afwasbare en waterafstotend speciale coatings SH0081– zoals bij aixFOAM SH0061 of SH0081 – maken de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk.

Bij de bekleding van dunne, staalplaten onderdelen wordt vanwege de slechte resonantieverhouding, een extra laminering met zwaarfolie aanbevolen, bijvoorbeeld met ons aixFOAM SH 0131.

Dit is verkrijgbaar als een afzonderlijk product, maar ook als composiet met alle technische absorbers.

Een zelfklevende uitvoering maakt de installatie van de absorbers kinderlijk eenvoudig. Voor flexibele oplossingen adviseren wij het gebruik van montagecassettes, omdat deze ook garant staan voor een snelle uitwisselbaarheid en eenvoudige reiniging.

De tweede manier om storend geluid in de industrie te verminderen is het weghalen van de galm middels de aixFOAM geluidsabsorbers voor industriële hallen of productiehallen. Deze voldoen aan de wettelijk vereiste brandklasse NEN 4102 B1. Als gevolg van de verschillende activiteiten in de industrie en de ongunstige akoestiek van een hal, overlappen de individuele geluidsgolven elkaar, waardoor een dreunende ruis ontstaat. Dit gebeurt wanneer de geluidsgolven zich ongebreideld kunnen voortplanten en zich daarnaast door wanden, plafond enz. laten reflecteren . Geluidsabsorbers echter, nemen geluidsgolven in zich op, zetten deze om in warmte en voorkomen zo elke reflectie . Met de aixFOAM zelfklevende uitvoering kan de montage van de geluidsabsorbers rechtstreeks op de muur of het plafond plaatsvinden. Bovendien bestaat de optie om het hoogwaardige akoestisch schuim in montagecassettes of verlaagde plafonds in te lijsten, zodat ze kunnen worden opgehangen aan het plafond.

Alle technische geluidsabsorbers zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en diktes, met of zonder zelfklevende achterkant, met verschillende profielen en in gewenste brandklasse (NEN4102 B1, FMVSS302, UL94HF1).

Bij de technische vragen en informatie omtrent de juiste keuze van het materiaal en de geschikte oppervlakte voor uw toepassing, staat ons team u graag terzijde.