Geluiddemping / geluidsisolatie lift

Geluiddemping / geluidsisolatie lift

Er zijn vele redenen waarom een ​​lift en de bijbehorende aandrijvingen, schachten etc. een bepaald geluidsniveau produceren. Aangezien een bepaald geluidsniveau vanuit een technisch oogpunt heel moeilijk kan worden voorkomen, is het des te belangrijker een spaarzame oplossing te vinden, om dit effectief te isoleren.

Vaak blijkt pas na de installatie van de lift, dat deze onvoldoende of niet correct geïsoleerd is. Daardoor worden niet alleen de gebruikers van de lift, maar ook de direct aan de lift grenzende ruimtes en de bewoners daarvan, rechtstreeks getroffen.

In principe zijn vanwege het hoge risicopotentieel van liften en de daaruit voortvloeiende brandweervoorschriften, uitsluitend speciale materialen geschikt voor akoestische isolatie van de liftinstallatie.

De geluidsisolatie van liften is in de Duitse norm VDI(=VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE) 2566 vastgelegd. Dit is een verplichte standaard, die dient om te voldoen aan de veiligheidsnormen. Meestal is voor materialen, die in de liftbouw gebruikt worden een brandveiligheidsnorm, die tenminste overeenkomt met NEN 4102 B1, voorgeschreven. De exacte normen moeten echter met de bevoegde autoriteiten afgesproken worden voor de start van de bouw! 

aixFOAM produceert technische SH0011 geluidsabsorbers, zowel voor de eerste uitrusting, alsook voor de latere aanpassing van bestaande liftinstallaties met een zeer laag eigen gewicht, hoge vlambestendigheid (NEN 4102 B1) en met hoog akoestisch absorptievermogen. Dit alles in kleine, middelgrote en grote series, met of zonder zelfklevende uitvoering.

Bij liften zonder technisch ruimte zit de techniek in de schacht van de lift. Dit beïnvloedt vooral het comfort tijdens het op- of neergaan in de liftcabine. Vanwege het zeer lage gewicht van de geluidsabsorberende matten SH0011 MH kunnen ze probleemloos voor akoestische isolatie van de liftcabine gebruikt worden. Daartoe kunnen de holle ruimtes achter de bekleding van de liftcabine met geluidsabsorbers bekleed worden. De voordelen hiervan zijn dat de beschikbare ruimte kan worden gebruikt, dat de statica van de installatie door het lichte gewicht slechts zeer gering beïnvloed wordt en dat de SH0011 MH zelfs bij dunne materiaalsterktes hoge absorptie waarden laat zien.  

Indien er wel een technische ruimte voorhanden is, die door zijn geluidsterkte storend is voor de gebruikers van de lift en de directe omgeving, zijn er verschillende mogelijkheden om deze ruimte effectief te isoleren. In principe moet voor de akoestische isolering van een ruimte een vlakke bekleding van de wanden plaatsvinden. Omdat ook in technische ruimtes hoge brandveiligheidsvoorschriften gelden, is ook hier het gebruik van speciale technische aixFOAM absorbers met een bijzonder hoge brandveiligheidsklasse (NEN 4102 B1) niet alleen aan te bevelen, maar in de meeste gevallen zelfs verplicht. De montage van de absorbers kan, hetzij rechtstreeks door middel van de zelfklevende uitvoering op de wanden plaatsvinden, ofwel met behulp van een montagecassette. Montagecassettes zijn geanodiseerd aluminium frames, waarin de geluidsabsorbers ingelijst worden. De cassettes worden met vibratiedeuvels gemonteerd. Daardoor ontstaat naast het geluidsabsorberende effect van de absorber een tegentrillingseffect (resonantie), dat het vermogen van de geluidsabsorber versterkt en dus nog betere resultaten oplevert.

Neem vrijblijvend contact met ons op!  Wij voorzien u graag van advies!