Geluiddemping schietbaan - geluidsisolatie voor schietinstallaties

Geluiddemping schietbaan - geluidsisolatie voor schietinstallaties

Het schieten met vuurwapens maakt deel uit van een aantal beroepsgroepen en is daarenboven een populaire en wijdverspreide hobby. Het omgaan met wapens is onderworpen aan aanzienlijke risico's en genereert bovendien geluidsemissies. Om deze reden worden schietoefeningen in de praktijk meestal op speciaal daarvoor gebouwde, geluiddicht gemaakte schietinstallaties uitgevoerd. Er zijn twee basistypen van schietinstallaties. De open, een in de buitenlucht aangelegd terrein, en de gesloten inrichting.Schietbanen hebben de taak ervoor te zorgen, dat noch bewoners in de buurt noch enig ander persoon, of aangrenzend bedrijf, hinder ondervindt van de schietgeluiden. Schietbanen in de openlucht moeten een minimale afstand van woonwijken enz. aanhouden, omdat een effectieve geluiddemping onder de blote hemel slechts beperkt te realiseren valt.

Schietbanen in gesloten ruimtes kunnen door hun uitstekende mogelijkheden tot geluiddemping ook in de buurt stadscentra of woonwijken worden ingericht, mits aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. Een van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften van dergelijke schietbanen is de brandveiligheid. In de meeste gevallen is hierbij de NEN 4102 B1 norm vereist; dit dient echter voor aanvang van de bouw met de bevoegde autoriteiten vastgesteld te worden!

aixFOAM biedt een economisch aantrekkelijke manier om het geluid in schietbanen effectief te absorberen. Onze geluidsabsorbers voor schietinstallaties en schietbanen zijn in overeenstemming met de brandveiligheidsnorm NEN 4102 B1, hebben een zeer laag gewicht en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. De fabrieksmatige, optionele coating van de absorptieplaten met een zelfklevende uitvoering, zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie.
Bij het gebruik van geluidsabsorptie matten moet worden gelet op een vlakke afkleding van alle wanden en plafonds, omdat het in ieder geval om de hoogst mogelijke vermindering van geluidsenergie gaat.

In gesloten installaties moet in aanvulling op optimalisering van de ruimteakoestiek ook het ventilatiesysteem niet buiten beschouwing worden gelaten. Wij bieden geluidsisolerende producten, zeer effectief voor de demping van ventilatiesystemen en ventilatiekanalen.
Een andere maatregel, die moet worden gepland in de ontwerpfase is een soort geluiddempende voorkamer. Dit is een kleine, extra geluiddempende ruimte, die het mogelijk maakt de schietoefeningen door te laten gaan, wanneer iemand de ruimte binnenkomt of verlaat, zonder dat er geluid vanuit de schietbaan naar buiten dringt.

Bij het dagelijks gebruik van een schietinstallatie, moet gezorgd worden, dat na de schietoperatie, regelmatig stof en poederresidu - "schietsmog" - van de muuroppervlakken gehaald wordt.

Indien dit nagelaten wordt, neemt het explosiegevaar aanzienlijk toe. We adviseren alle poreuze, geluidsabsorberende oppervlakken daarom met een stofzuiger regelmatig te reinigen.Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op!

Wij helpen u graag en maken vrijblijvend een persoonlijke offerte voor de levering van alle geluidsabsorptie elementen rechtstreeks uit de fabriek.