Werking van geluidsabsorbers en resonantie duidelijk uitgelegd

Door beweging van trillende luchtdeeltjes in materialen met open poriën (zoals bijv. vezelstoffen, e.d.) wordt geluidsenergie via wrijving onttrokken en vervolgens in warmte-energie omgezet. De absorptie is hier bij een hogere frequentie in een relatief breed frequentiebereik werkzaam.

In de hals van resonatoren met holle ruimtes, die we ook terugvinden in bepaalde muzikinstrumenten, wordt door beweging van lucht door resonantie versterkt. Hierdoor wordt de wrijving en dus ook de absorptie groter. Deze geluidsabsorbers zijn in een relatief smalle frequentieband van de resonantiefrequentie actief en worden dan ook vooral als absorbers voor het middenfrequente en diepfrequente bereik gebruikt.
De platen, die in vergelijking met lucht een zeer hoog eigengewicht hebben, gaan meetrillen. Hierdoor wordt energie onttrokken aan het geluidsveld, want de bewegingen van de platen worden door de verende onderlagen en interne wrijvingen gedempt. Door de verschillende combinaties van elementen kan een smalbandfrequentie omgevormd worden tot een breedbandfrequentie.
Als absolute maat voor de geluidsabsorptie geldt de zogenaamde geluidsabsorptiegraad, ook de geluidsabsorptiecoëfficiënt alpha genoemd. Alpha geeft uitsluitsel over de verhouding van de geabsorbeerde geluidsintensiteit in verhouding tot de aanwezige geluidsintensiteit. Dit is een getal tussen 1 en 0. 1 betekent totale absorptie en 0 betekent dat er geen absorptie, maar alleen totale reflectie plaatsvindt. Het geluidsabsorptieniveau wordt meestal in % uitgedrukt.