Geluidsabsorptie industriële hallen

Geluidsabsorptie industriële hallen

 

Door de grootte van hun ruimte neigen industriële hallen tot een problematische akoestiek. De meest activiteiten in de hallen genereren een hoog en intensiefgeluidsniveau. Dit kan werknemers nadelig beïnvloeden in hun werkmotivatie, productiviteit en gezondheid.

Omdat als gevolg hiervan ook de foutpercentages in de werkprocedures, en daarmee de kans op ongelukken toeneemt, zijn in de Arbowet verordening grenswaarden vastgelegd van het aantal toegestane decibels. Waarden die niet overschreden mogen worden.

Als deze grenswaarden niet aangehouden kunnen worden, moeten er kortom maatregelen genomen worden om het geluidsniveau te beperken. Een effectief isolatiemiddel voor het optimaliseren van de ruimteakoestische situatie is akoestiekschuimmateriaal.

aixFOAM biedt geluidsabsorbers en geluiddemping in verschillende vormen, kleuren en met of zonder een profiel. Praktische en esthetische producten in kleine, middelgrote en grote series, die precies passend zijn.

Geluidsgolven zijn technisch gezien mechanische trillingen of golven. De frequentie (1 Hz = 1 s-1) beschrijft hoe vaak deze golven per seconde een volledige vibratie voltrekken.  Hoe meer trillingen in dit tijdsbestek worden voltrokken, hoe hoger de frequentie is, des te scheller is het geluid. Als de trillingen op een hindernis stuiten, worden ze afhankelijk van het soort oppervlak in verschillende sterktes, volgens het fysieke principe van "invalshoek is gelijk aan reflectiehoek”, gereflecteerd en in hun frequentie vervormd waardoor er een onaangenaam geluidsniveau ontstaat.

Om de negatieve fysische eigenschappen van geluid tegen te gaan, dient een akoestische demping plaats te vinden. Dit kan verwezenlijkt worden met behulp van aixFOAM geluidsabsorbers. Deze reflecteren de geluidsgolven niet, maar nemen ze in zich op en zetten de geluidsenergie in het akoestische schuim om in warmte-energie.

Een volledige akoestische demping van een industriële hal is moeilijk te realiseren vanwege de grote afmetingen. Er zijn echter een aantal bouwtechnische maatregelen voor de installatie van een effectieve geluiddemping. Hoe dichter een geluidsabsorber zich bij de geluidsbron bevindt, des te hoger is zijn geluidabsorberende effect. Daarom is het vaak al voldoende om een geluidsgeïsoleerde werkplekafgrenzing te installeren en het geluidsvolume van de machines met absorptiematten te beperken.

Als plaatselijke, doelgerichte maatregelen in de omgeving van de geluidsbron niet voldoende zijn, blijft uitsluitend de horizontale/zwevende positionering van geluidsabsorptie platen aan de bovenkant van de hal over.

Hier geldt - hoe groter het beklede oppervlak of hoe hoger het aantal geïnstalleerde geluidsabsorbers– des te groter het bereikte geluidisolerende effect. In de regel begint men met de bekleding van het plafondoppervlak.
Hierdoor bereikt men meestal al een aanzienlijke verkorting van de nagalm en hoeft men daardoor geen verdere maatregelen te nemen.

De afzonderlijke geluidsisolerendeelementen kunnen door hun flexibele gebruiksmogelijkheid in vrijwel elke positie van de hal aangebracht worden. De montage van de elementen door middel van een zelfklevende achterkant is zeer eenvoudig. Hiertoe wordt slechts linerpapier dat de opgebracht lijmlaag bedekt, losgetrokken. In de volgende stap kan de absorber makkelijk op de wand of plafond van de hal aangedrukt worden.

Als alternatief voor dit soort van montage bestaat ook de mogelijkheid alle geluidsisolatie elementen met behulp van ophangoogjes en spankabels verticaal vanaf het plafond te installeren. Dit systeem wordt speciaal aanbevolen voor gehuurde objecten, omdat het makkelijk en zonder achterlating van lijmresten verwijderd kan worden.

Voor onze visueel veeleisende klant bestaat de keuze om alle absorbers met behulp van montage-/ophangcassettes of verlaagde plafonds te monteren. De ophangcassettes van geanodiseerde aluminium kunnen bijvoorbeeld met de gecoate geluidsabsorptie SH006 door zijn verschillende kleurvarianten tot geheel eigen, op maat toegesneden product gemaakt worden. Natuurlijk doet de geluidsabsorberende werking van de montage-/ophangcassette met zijn individuele look in niets onder voor de andere geluidsisolerende producten.  

Bij alle aixFOAM geluidsabsorptie op het gebied hallen en industriële gebouwen, wordt aan de huidige brandvereisten van de norm NEN 4102 B1 voldaan.

Bij de keuze van het juiste akoestiekschuimmateriaal, de juiste materiaalsterkte daarvan en de geschikte vlakken van uw industriële of productiehal, voorziet ons gespecialiseerde team u graag van advies!

Neem bij vragen contact met ons op.