Geluidsabsorptiegraad - begripsverklaring

Geluidsabsorptiegraad – Hoe wordt deze gemeten en wat is de betekenis ervan?

De geluidsabsorptiegraad ‘a’ is de verhouding tussen de geabsorbeerde en de aanwezige geluidsenergie.
Bij een volledige reflectie is a = 0, bij volledige absorptie is a = 1.
De geabsorbeerde energie verhoogt de energie van het lichaam, d.w.z. de beweging van de luchtmoleculen (= geluid) wordt omgezet in warmte-energie.
Bij de meting van de geluidsabsorptiegraad in een galmruimte, kunnen ook waarden groter dan 1 voorkomen. Deze kunnen verklaard worden door het feit dat het werkzame oppervlak van de geluidsabsorber groter is dan het geometrische oppervlak.
Het absorptieniveau is afhankelijk van de instraalrichting en de frequentie van de voorkomende straling.
Daarom vindt de meting plaats in de tertsbandbreedte in het frequentiebereik van bijv. 100 tot 8.000 Hz.

Hallraum des Lehrstuhl und Institut für Technische Akustik der RWTH Aachen

 

Reflectievrije halve hal, voorzien van een microfoonkogel-array met 32 kanalen.