Geluidsisolatie van reeds geïnstalleerde machines

Voor de geluidsisolatie van reeds geïnstalleerde machines adviseren wij de toepassing van de volgende producten:

 

Membraanabsorbers (SH0081)                                                    Geluiddempende absorptieplaten (SH0071)          

                     

 

 

Geluiddemping met trapezeprofiel (SH0051)                            Geluidsisolerende platen met akoestische viltbekleding (SH0061)          

                    

 

 

Geluidsisolerende matten - akoestische perforatie (SH014)    Noppenschuimstof voor geluidsdemping (SH0021)          

                          

 

 

Geluidsabsorberende matten met glad oppervlak (SH0011)     Anti-dreunmatten (SH0131)          

                         

 

Geluidsisolatie van reeds bestaande machines

Niet altijd is het mogelijk nieuwe machines te gebruiken die reeds voorzien zijn van afdoende geluidsisolatie.

Bij oudere machines is er vaak een probleem dat pas na een bepaalde tijd zichtbaar (en hoorbaar) wordt wanneer geen aanpassingen gedaan worden.Na verloop van tijd blijkt dat ze een te hoog geluidsniveau hebben.

Bovendien kunnen dergelijke problemen ook voorkomen doordat de wetgeving aangepast wordt. Zo is bijvoorbeeld de toegestane waarde in 2007 teruggebracht van 85 naar 80 decibel.

Ook zelf ontworpen machines of individuele installaties moeten geïsoleerd worden wanneer ze de toegestane waarden overschrijden.

Bij dergelijke problemen is de enige, zinvolle oplossing om alsnog geluidsisolatie aan te brengen.  Om dit te realiseren biedt aixFOAM een aantal, heel verschillende mogelijkheden:

Geluidsisolatie van individuele machineonderdelen:  Vaak is de bron van het lawaai slechts een deel van de machine en niet de complete machine. Als er geen trillingen overgedragen kunnen worden, moet dan ook alleen de geluidsbron geïsoleerd worden.  De machines kunnen dan met hiervoor geschikte, geluidsisolerende matten van aixFOAM bekleed worden, waardoor het geluidsniveau aanzienlijk lager wordt.

Geluidsisolatie van de complete machine: Wanneer meerdere geluidsbronnen aanwezig zijn in de machine moet de machine zo veel mogelijk bekleed  worden met geluidsisolatie. De geluidsisolerende matten kunnen dan met behulp van het zelfklevend systeem heel gemakkelijk in de bestaande machineomkastingen of behuizing aangebrachtworden.

Een andere mogelijkheid is een geluidsisolerende bekleding aan de buitenkant van de machine. Desgewenst kunnen de geluidsisolerende matten van aixFOAM met montagecassetten met trilpluggen, op een vaste wand achter of om de machine heen gemonteerd worden.  Deze absorberen dan het grootste deel van het door het oppervlak veroorzaakte geluid. Er dient op gelet te worden dat de geluidsabsorbers altijd in de richting van de geluidsbron geïnstalleerd worden, zo dat het geluid ongehinderd door de absorbers opgenomen kan worden.

Een andere mogelijkheid is het, met behulp van een ophangsysteem en montagecassetten (bekleed met geluidsabsorbers van uw keuze), ophangen van een ruim oppervlak van het plafond boven de machine. Hierbij dient erop gelet te worden dat , om de verstrooiing van geluid zo laag mogelijk te houden, de afstand tot de machine zo klein mogelijk is.  Hier geldt in principe dat het te bekleden oppervlak groter moet zijn wanneer de ophangmodule in een grotere afstand tot de machine geïnstalleerd wordt.

Een behuizing, of een deel van de behuizing, kan ook heel gemakkelijk gecreëerd worden door het vast schroeven van in de handel verkrijgbare aluminiumprofielen. De aixFOAM montage- en ophangcassetten kunnen aan de achterkant voorzien zijn van diverse ophang- en vastschroefsystemen, waardoor het voor de constructeur gemakkelijker wordt onze geluidsabsorbers als module in te plannen binnen dergelijke draagconstructies.

Kies uit ons assortiment "technische akoestiek” de geluidsabsorber die het meest geschikt is voor uw toepassing.

De belangrijkste criteria voor uw keuze zijn:
- Moet de geluidsabsorber vuilafstotend zijn?
- Moet de geluidsabsorber vloeistoffen laten wegvloeien?
- Worden in het montagedeel olie, vetten of andere vloeistoffen uitgestoten?
- Komen er vaak diepe of hoge frequenties voor?
- Speelt het design een belangrijke rol?

Bij de details kunt u de geluidsabsorber helemaal uitkiezen op basis van uw behoeften. Hierbij dient u de volgende vragen te beantwoorden:
- Van welke grondstof moet de geluidsabsorber gemaakt worden? Niet bij elke product heeft u deze keuze. Als een brandvertragend materiaal beschikbaar is, adviseren wij altijd het materiaal met de sterkste brandvertraging te gebruiken.
- Welke materiaalsterkte kan gebruikt worden? Hier geldt dat het geluidsisolerend effect groter is als het materiaal dikker is.
- Welke montagemethode is het meest geschikt voor de door mij bedoelde toepassing?
- Kies ik mijn absorber met of zonder bekleding van een akoestisch, zwaar folie? Wij adviseren een bekleding met akoestisch zwaar folie bij hoofdzakelijk lage frequenties. Naast de optie in de productconfigurator  kunt u onze producten "akoestisch zwaar folie, anti-dreunmatten, geluidsisolerende folie SH0131" als separaat en online kopen.

Hebt u nog vragen, dan helpen wij u graag.