Ideale nagalmtijd

De ideale nagalmtijd

Er bestaan veel verschillende ideeën over de ideale nagalmtijd. Wij vinden echter dat deze  zich dient aan te passen aan het beoogde ruimteakoestische gebruiks.

Hierbij wordt in principe een onderscheid gemaakt tussen opnameruimte en regieruimte, ruimtes voor spraakweergave, kantoorruimtes en ruimtes voor muziekuitvoeringen.

•    Bij opnameruimtes en regieruimtes moet de nagalmtijd zo laag mogelijk zijn. Dit om ervoor te zorgen dat de opname resp. de luidsprekerweergave zo min mogelijk door ruimtereflecties beïnvloed wordt. Voor dergelijke ruimtes streeft men naar een nagalmtijd van < 0,4.

•    Bij ruimtes die hoofdzakelijk ontworpen zijn voor interactie en spraak, zoals klaslokalen en voordrachtruimtes, gelden andere regels. Hier mag enerzijds de spraakverstaanbaarheid niet beïnvloed worden door te hoge nagalmtijden, de nagalm dient het geluidsniveau van de spreker te versterken. De boodschap zal dan op een verstaanbare geluidssterkte weer wordengegeven. De nagalmtijden moeten hier tussen 0,6 en 0,8 seconden liggen.

•    De invloed van slechte akoestiek moet niet onderschat worden. Moderne en complexe werkplekken worden akoestisch ook steeds geraffineerder ontworpen. In kantoorruimtes van moderne gebouwen met combikantoren en zogenaamde kantoortuinen met open werkruimtes, wordt een nagalmtijd van ca. 0,35 seconden geadviseerd. Wij willen er hier ook op wijzen dat de bepaling uit DIN 18041 van 0,55 seconden voor moderne en eigentijdse kantoren niet meer actueel is, omdat in deze norm vooral sprake is van zogenaamde "galmende ruimtes".

•    Muziekuitvoeringen stellen weer heel andere eisen aan de akoestische inrichting van een ruimte. Bij muziekuitvoeringen is de optimale nagalmtijd de tijd die door de meeste toehoorders en medewerkers resp. uitvoerders als zeer geschikt ervaren  wordt. Hier speelt dus de subjectieve ervaring een wezenlijke rol. Zo spelen bij symfonische muziek ook de structuur van de compositie, de samenstelling van het orkest en -niet in de laatste plaats- de tijdservaring een belangrijk rol bij de ideale nagalmtijd. Daarom moeten exacte uitspraken over eventuele "richtwaardes voor de ideale nagalmtijd" met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd en gebruikt worden. Want uiteindelijk variëren de nagalmtijden tussen 1,5 en 3 seconden, afhankelijk van het beoogde ruimteakoestische gebruik.