Noppenschuim of piramideschuim

Noppenschuim of piramideschuim

 

De klassiekers: piramidenschuimstof (SH003)                                           Hoogst effectief, professioneel noppenschuimstof (SH002)

                                      

 

 

                           

 

 

 

Noppenschuim of piramideschuim

Akoestiek is een heel veelzijdig onderwerp. Er bestaan diverse materialen en toepassingen waarmee u de akoestiek van een ruimte kan verbeteren of akoestisch kan   isoleren tegen invloeden vanuit de omgeving. Het meest gebruikte materiaal is akoestiekschuimmateriaal. Dit materiaal onderscheidt zich met name door zijn hoge effectiviteit en eenvoudige verwerking. Bovendien kunnen door een profilering van de grondstof de eigenschappen van de akoestiekelementen beïnvloed worden. Zo ontstaat door een speciale bewerking van dezelfde grondstof bijvoorbeeld een noppen- of piramideprofiel. Deze twee onderscheiden zich niet alleen qua  uiterlijk, maar ook in hun technische kwaliteit.

Noppenschuim:

Een klassiek noppenschuim is veelzijdig te gebruiken en heeft zich in de praktijk al talloze malen bewezen. De bijzondere eigenschap ligt in de demping van het middel tot hoog frequentiebereik. In deze frequenties absorbeert noppenschuim, al bij zeer dunne materiaalsterkte, op uiterst effectieve wijze het geluid. Vanwege de gunstige prijs wordt noppenschuimstof vaak gebruikt als akoestisch instapproduct bij geluiddemping van afzonderlijke wanden.

Door het gericht gebruik van Noppenschuim kan een akoestisch zeer droog en gedempt klinkende ruimte geschapen worden. Op basis van de zeer efficiënte productietechniek in rechtebanen, kan dit akoestiekmateriaal tegen economisch zeer gunstige voorwaarden, worden geproduceerd. Zoals altijd bestaat er natuurlijk ook een keerzijde. Door de productie in continue banenis het niet raadzaam noppenplaten naast elkaar verbonden aan de muur te plakken. Het resultaat van een aan elkaar verbonden montage zou namelijk een zeer verspringend noppenbeeld opleveren. Door gebruik van aixFOAM montage- en ophangcassettes in combinatie met vibratiedeuvels, bestaat echter de mogelijkheid deze problematiek professioneel te omzeilen. Om zo met dit basisproduct absorptiemateriaal als uitgangspunt, zelf een geluiddempend systeem van de hoogste klasse te maken.

Piramideschuim:

Piramideschuimmateriaal is daarentegen beter voor professionele optimalisatie van de ruimteakoestiek geschikt. Zowel de verkorten van de nagalmtijd, als ook maatregelen voor consequente geluidsreductie, vormen voor dit premiumproduct geen probleem. De eigenschap om het directe geluid excellent te benadrukken en de nagalm doelgericht te elimineren, maakt aixFOAM SH003 tot akoestiekoplossing voor veeleisende klanten op vele gebieden.

Thuisbioscoop, opnamestudio, HIFI kamers & testruimtes zijn voor dit high end product geen brug te ver. Zelfs in de moderne binnenhuisarchitectuur heeft deze geluidabsorptie zijn aanhangers gevonden. Zoals reeds vermeld minimaliseert SH003 nagalmtijden, hetgeen een positieve invloed op de ruimteakoestiek uitoefent. De nagalmtijd is een maat voor het zachter worden van het geluid na het uitschakelen van de geluidsbron en is doorslaggevend voor de kwaliteit van de ervaring van gezang of de klank van muziekinstrumenten. 

Vermeldenswaardig  is natuurlijk ook de aantrekkelijke, strakke visuele look van het akoestiekelement. Op zeer moderne CNC snijapparatuur gefabriceerd voldoet aixFOAM piramideschuim in termen van kwaliteit aan de allerhoogste eisen.  Een naadloze bondige schikken van vele elementen is zonder problemen mogelijk. Vanzelfsprekend rekent deze productgroep zichzelf tot de topklasse van het absorptiemateriaal. Door het gebruik van Montageframes en vibratiedeuvels is de sprong naar de referentieklasse gegarandeerd.

Vanaf deze plek kunnen wij het niet nalaten u met ons driehoeksprofiel op een zeer geliefd alternatief te wijzen.