Ruimteakoestiek - principes

Ruimteakoestiek - principes

Een paar inleidende, belangrijke opmerkingen over ruimteakoestiek. In het ideale geval wordt de prestatie van een geluidsbron aan de aanwezige randvoorwaarden van de montageplek aangepast. Dat wil zeggen dat de geluidsbron alleen bepaalde niveaus bereikt en niet zorgt voor overlast bij derden. De conclusie is dan ook dat de bouwtechnische randvoorwaarden aan het desbetreffende doel aangepast moeten zijn. Heel vaak worden ruimtes echter niet ontworpen voor het uiteindelijke gebruiksdoel.

Want geluid is een verandering van de luchtdruk die als bewegingsenergie weergegeven wordt. Voor een bepaalde hoeveelheid energie moet een evenredig absorptieoppervlak geïnstalleerd worden. Deze randvoorwaarde verklaart waarom een bepaalde wand niet gewoon "afgedicht” kan worden.

Elk geluid dat aan de andere kant van de wand gehoord kan worden, wordt door de trilling van de overeenkomstige frequentie “aan de lichte wand” overgedragen. De verspreidingsnelheid is in vaste materie 5 keer zo hoog als in de lucht.

Als de prestatie van een geluidsbron te hoog is, kan de geluidsdempende werking van een wand en/of plafond onvoldoende zijn. Verder spelen ook de bouwtechnische effecten een belangrijke rol. De geluidsabsorbers van aixFOAM werken op basis van het principe van energieomzetting. Hierbij wordt de trilling van de luchtdeeltjes omgezet in warmte-energie. Hoe hoger het geluidsvolume, hoe meer oppervlak bekleed moet worden of massa aan een wand aangebracht moet worden. Hierdoor wordt ook de geluidssituatie van de ruimte veranderd. Hoe meer absorbers geïnstalleerd worden, hoe korter de nagalmtijd. Er dient een duurzame balans gevonden te worden tussen akoestiek en voldoende geluiddemping.

Wij bieden deze absorbers aan in de stijlvolle kleuren lichtgrijs, oranje, framboosrood en antraciet. Hiermee kunnen heel mooie kleurencombinaties gecreëerd worden. Als de absorbers niet zichtbaar mogen zijn, kunnen de wanden met stof bespannen worden. Zo zijn ruimteakoestische maatregelen niet alleen meteen merkbaar, maar passen op een perfecte manier in het interieur van de ruimte.