Thuisbioscoop bouwen – Geluid in thuisbioscoop dempen - Gebruiksaanwijzing

Het doel van elke thuisbioscoop is om een echte bioscoopsfeer te creëren.

Dit betekent een comfortabele zitplek, een perfect beeld, maar ook een perfect geluid. Want alleen met een uitmuntende klankweergave wordt de kijker megezogenin de films op het witte doek. Deze perfecte klank wordt gerealiseerd door een ideale opstelling van de luidsprekers volgens de bekende stereo- en surroundsystemen en door keuze voor de meest geschikte luidspreker. Maar zelfs met de installatie van de allerbeste luidspreker wordt het precieze klankbeeld in elke ruimte verstoord.

Wat willen kijkers in een thuisbioscoop wel en niet horen? Heel simpel, ze willen het geluid uit de luidspreker (speaker) horen. Dit "directe geluid” is het geluid dat onmiddellijk van de luidsprekers naar de toeschouwers gaat.

Aan de hand van een eenvoudig stereosysteem leggen we de klankvorming uit. Stelt u zich eens voor: u zit op uw gewone plek in de kamer en kijkt in de richting van de luidsprekers. Deze directe lijn tussen u en de luidsprekers is het “directe geluid”. U kunt uw luidspreker niet zien? Dan kunt u uw luisterplezier al heel eenvoudig iets verbeteren.

Nu straalt een luidspreker zijn geluid niet alleen in een rechte lijn uit. Het geluid breidt zich vanaf de luidspreker in de vorm van een trechter uit. Vooral in de diepe frequenties worden de geluidsgolven achter de luidspreker afgegeven, dus meestal in de hoek van de ruimte. Ga eens achter de luidspreker staan. U zult versteld hoeveel u daar nog kunt horen. Deze ongewilde reflecties vervormen het klankbeeld en verminderen het luisterplezier. Want het menselijk oor is niet in staat twee zo kort na elkaar voorkomende geluidsgolven te onderscheiden. Deze overlapping van geluidsgolven respectievelijk reflecties worden “vroege reflecties” of “first reflections” genoemd.

De vaak als zeer onaangenaam ervaren vroege reflecties krijgen vorm door de geluidsgolven van diepe frequenties die weerkaatsen tegen de erachter liggende hoek. Het geluid blijft hangen tussen de twee dicht tegen elkaar liggende wanden, bouwt zich op en wordt als een soort “bromgeluid” waargenomen. Basabsorbers en bastraps, in de vorm van een randgeluiddemper, kunnen dit oplossen. Deze randgeluiddempers worden met de punt in de kamer geplaatst, zodat hierachter een geluidskanaal kan ontstaan. Het aantal vereiste randgeluiddempers is altijd afhankelijk van het individuele probleem. Onze randgeluiddemper van aixFOAM SH012 kan een oplossing bieden voor dit probleem.

Verder moet de reflectie tegen de zijwanden en het plafond aangepakt worden. Stel u een rechte lijn voor die schuin van de luidspreker naar de zijwand of het plafond gaat.

Als hulp bij uw oriëntatie kunt u zelf tegen de wand gaan staan. Probeer dan met uw armen een driehoek te vormen, waarbij de algemeen geldende basisregel “invalshoek = uitvalshoek” van toepassing is. Hierbij moet één arm naar de luidspreker wijzen en de andere in een identieke hoek naar de zitplaats. Daar waar u nu staat, vindt de eerste reflectie plaats.

De absorptie dient hier in de brede band plaats te vinden, met behulp van breedbandabsorbers. Deze absorbers zijn verkrijgbaar in zeer mooie ontwerpen die aan de allerhoogste inrichtingswensen kunnen voldoen. Hiervoor is aixFOAM SH004 zeer geschikt. Hoe groot het te behandelen oppervlak moet zijn, is afhankelijk van de afstand tussen de luidspreker en de wand.

De laatste reflectie vindt plaats tussen de wand en de toeschouwers. Natuurlijk is een zekere reflectie gewenst om een ruimtelijk klankbeeld te creëren, maar ook deze reflecties variëren en kunnen een klankbelevenis verstoren. Voor het oplossen van dit probleem zijn specifieke geluiddempers nodig, zoals aixFOAM SH003, aixFOAM SH005 of aixFOAM SH015. Ook hier is het aantal weer afhankelijk van de klankuitbreiding en dus van de verhouding zitpositie, positie van de luidspreker en de vorm van de ruimte. Voor een betere lokalisatie kan de bovenvermelde "driehoek" gebruikt worden.

Opmerkzame lezers zal het niet ontgaan zijn, dat we één soort reflectie niet behandeld hebben: de reflectie van de vloer. Maar in een ruimte waar vrijelijk rondgelopen wordt, kunnen absorbers de weg ernstig blokkeren... Daarom raden wij hier een stevige vloerbekleding of tapijt aan.

Een surroundsysteem werkt volgens hetzelfde principe, alleen worden hier meer luidsprekers gebruikt.

In principe is een klankbeleving een zeer individuele en subjectieve ervaring. Om een optimaal resultaat te bereiken, moet echter niet de hele ruimte bekleed worden. Dit zou tot het tegenovergestelde effect kunnen leiden. Om dit te ervaren, kunt u gewoon zelf een experiment uitvoeren. U zult verbaasd zijn welke geweldige successen u kunt bereiken met heel simpele maatregelen. En in geval van twijfel kunt u natuurlijk altijd één van onze experts om advies vragen.

Nog meer inspiratie vindt u in onze trendgalerie ruimteakoestiek.