Zoeken

Technologie tegen het lawaai

Geluidsisolatie in de machine- en installatiebouw

  • Minder lawaai van machines en zware apparatuur
  • Gereduceerde vibraties en materiaaltrillingen
  • Verbeterde arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Geluidsisolatie met CNC-technologie voor u op maat gemaakt
  • Geluidsisolatie die voldoet aan alle brandweerverordeningen

Hier meer over het thema geluidswering voor machines en installaties.
Individuele geluidsisolatie met aixFOAM

Individuele serviceverzoeken

Bent u een grootafnemer? Hebt u andere leveringshoeveelheden nodig dan in de shop beschikbaar? Hebt u speciale wensen ten aanzien van verpakking of speciale verzend- en leveringsvoorwaarden? Neem gewoon even contact met ons op!

Naar de contactpagina

Classic Line

Professional Line

Nog meer keuze?

Viltgelamineerde akoestische elementen, klassieke akoestische schuimen en nog veel meer zijn te vinden in onze CLASSIC LINE.

Nog meer keuze?

Hogere brandbeveiliging, meer ontwerp, bedrukbare elementen en nog veel meer zijn te vinden in onze PROFESSIONAL LINE.

Geluidsisolatie voor machines en installaties

Waardoor eigenlijk ontstaat het lawaai van machines en installaties?

Wanneer machines en de industriële installaties volop draaien, ontstaan er vaak harde geluiden die niet alleen belastend zijn, maar op den duur zelfs schadelijk voor de gezondheid kunnen worden. Grote motoren en bewegende onderdelen veroorzaken vibraties die zich voortplanten via de metalen constructies rondom de diverse apparaten, waardoor die gaan trillen. Deze vibraties dwalen als „contactgeluid“ door de machine en worden dan weer afgegeven aan de omgeving. Het resultaat is lawaai. Dit gedreun wordt nog versterkt doordat alles wordt weerkaatst door het harde oppervlak van de wanden en plafonds van een industriehal. Aangezien zich vaak meerdere machines en installaties in dezelfde ruimte bevinden, neemt het geluidsniveau rap toe.
Metalen constructies rondom grote machines worden aan het trillen gebracht en dragen zo contactgeluiden over. Dit wordt later als luchtgeluid afgegeven aan de omgeving, met als gevolg lawaai.
Een grote machine met een ommanteling van metaal brengt zonder geluidsisolatie trillingen en lawaai voort.

Wanneer wordt geluidswering/geluiddemping in de machinebouw noodzakelijk?

Gevoeligheid voor geluiden en lawaai is altijd subjectief. Met andere woorden, ieder mens neemt geluid weer op een andere manier waar. Wat voor de een nog draaglijk is, kan voor de ander al lang een belasting zijn.

Toch bestaan er ook wettelijke voorschriften die de toepassing van geluidsisolatie bij lawaai regelen, zoals de wet inzake de geluidhinder van machines. Deze geldt voor verschillende apparaten en machines: van bouwmachines en vrachtwagens die gebruikt worden in de bouw en bij de gemeentereiniging, tot en met machines voor bijv. hoveniers. In combinatie met de Arbowet en de algemeen geldende voorschriften voor een deugdelijke bestrijding van geluidsoverlast in de industrie, regelt dit geheel de toepassing van geluidswering bij machines. Zo mag het geluids(druk)niveau nooit langere tijd boven de 80 dB uitkomen, omdat er anders een groter risico bestaat op het ontstaan van hart- en vaataandoeningen of gehoorschade.

Om schade aan de gezondheid te vermijden, minder stress te veroorzaken en de productiviteit te verhogen, moeten er gerichte maatregelen worden genomen ter bescherming van het gehoor tegen lawaai.

Een productiemedewerker maakt gebruik van gehoorbescherming om zich te beschermen tegen het lawaai.
Vanaf een bepaald geluidsniveau is gehoorbescherming op de werkplek zelfs wettelijk verplicht. Een effectieve geluiddemping bij machines en installatie helpt om lawaai te voorkomen.

Welke mogelijkheden zijn er voor de geluidsisolatie van machines?

Om te beginnen is het heel belangrijk, de bron van het geluid op te sporen. Vaak is het immers al voldoende om bepaalde componenten, zoals de motor of de overbrenging van een machine, te isoleren met geluidsabsorberende matten.

Geluiddemping van bepaalde componenten

Als het lawaai vooral veroorzaakt wordt door bepaalde componenten die verder niet of nauwelijks trillingen doorgeven aan de machine, dan is het voldoende alleen deze componenten zelf te dempen. Voor de geluidsisolatie van specifieke componenten kunnen onze zelfklevende aixFOAM geluidswerende elementen worden aangebracht tegen de bestaande behuizing of bekleding van de machine. In de meeste gevallen volstaat dit om het geluidsniveau duidelijk terug te brengen.
Vaak zijn het alleen bepaalde componenten van een machine die de trillingen en het lawaai veroorzaken. Door geluidsisolatie aan te brengen bij bepaalde componenten kan het lawaai worden verminderd; lukt dat niet, dan heeft het zin om de machine in zijn geheel geluidsisolerend te maken.
Componenten van een machine die ronddraaien en die zonder geluiddemping trillingen en lawaai veroorzaken.

Componenten van een machine die ronddraaien en die zonder geluiddemping trillingen en lawaai veroorzaken.

Wanneer het gaat om meerdere componenten die met elkaar bijdragen aan het ontstaan van het lawaai en de trillingen, dan is het aan te raden om de machine in zijn geheel te isoleren. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige bekleding, om akoestische elementen aan te brengen. Als alternatief kan er een speciale behuizing voor de machine worden gemaakt. Meestal gaat het dan om een behuizing van kunststof, metaalplaat of hout. In veel gevallen wordt ook gebruik gemaakt van geluidswerende containers van metaal, waar de machine eveneens mee te isoleren is. Ook bestaat vanwege de geringe massa van het materiaal hier het risico van eigen trillingen. Om dat te voorkomen, moet de ontmanteling worden voorzien van een geluidsabsorberende afwerking.

Om het dreunen en dergelijke vibraties te elimineren, moet het materiaal van de behuizing worden versterkt. Zeer geschikt hiervoor zijn akoestische elementen met een hoge materiaaldichtheid, zoals zware akoestische schuim of folie. Een combinatie van deze beide elementen zou helemaal ideaal zijn. Desgewenst kunnen alle geluidsabsorberende materialen van aixFOAM reeds af fabriek worden voorzien van een laminering van zware akoestische folie. Kies daarvoor in de configurator gewoon de desbetreffende opties.

Geluidswering voor compressoren en liftinstallaties

Bij de demping/isolatie van geluid van machines en installaties vormen compressoren en lift installaties een echte uitdaging.

Geluidsisolatie bij een compressor

Compressoren behoren tot de meest luidruchtige machines in fabrieken en werkplaatsen. Vaak is het lawaai van deze machines alleen nog te beteugelen met een passend gemaakte geluiddemping . Daarvoor wordt gebruikgemaakt van speciale behuizingen, afgewerkt met geluidabsorberende matten. Bij voorkeur gaat het dan om noppenschuimstof en geluidabsorberende matten waarvan het oppervlak vloeistofafstotend is en die zich geheel naar de vorm van het apparaat laten voegen. In alle gevallen moet er bij het toepassen van geluidsisolatie bij compressoren op worden gelet dat de machine nog voldoende geventileerd wordt, om te voorkomen dat deze oververhit raakt.
Een geluiddempende mat van noppenschuimstof dringt het lawaai terug.
Noppenschuimstof met een hoge brandveiligheidklasse is ideaal als geluidsisolatie voor machines als compressoren en andere technische apparatuur.

Geluidsisolatie voor liftinstallaties

Schachten voor goederen- en personenliften bevinden zich dikwijls pal naast woonruimtes en werkplekken. Daarom moeten architecten en de bouwers van liften zich houden aan de algemene bepalingen inzake geluidhinder in de hoogbouw (DIN 4109) en aan de voorgeschreven grenswaarden en maatregelen tegen geluidsoverlast (VDI 2566). De geluiddempende elementen van aixFOAM die voldoen aan brandweernorm DIN 4102B zijn een goede keus voor minder lawaai vanuit de liftschacht.

Geluiddemping voor ventilatiesystemen en airco-installaties

Het dempen van het lawaai van huistechnische installaties, zoals airco-installaties of ventilatiesystemen, is geen geringe opgave, omdat deze systemen niet alleen lawaai veroorzaken maar dat ook overdragen.

Bij bronnen van lawaai als aggregaten of generatoren kan het beste een behuizing om het apparaat heen worden gezet, om het verspreiden van luchtgeluid tot staan te brengen. Daarvoor kan er een behuizing om het apparaat heen worden aangebracht, waar vervolgens geluidsabsorberende matten tegenaan worden geplakt. Hiervoor zijn poreuze absorberende materialen zoals de FLAT Tec met een glad oppervlak of de MAYA Tec met een trapezeprofiel heel geschikt. Bij het aanbrengen van deze behuizing moet u er wel goed op letten dat deze nog voldoende ruimte laat aan het aggregaat of de generator, zodat er nog genoeg ventilatie is.

Bovendien moet de behuizing, net als de generator of het aggregaat zelf, liefst niet direct tegen de vloer of de wand aan worden aangebracht. Anders gezegd, de wanden van de behuizing of van het apparaat mogen geen direct contact hebben met deze bouwelementen. Om dit te realiseren is een speciale afdichtband van rubber, of een onderlegger van zware akoestische schuim bij uitstek geschikt. Om het gewicht van het apparaat gelijkmatig over de onderlegger te verdelen, moet de zware schuimstof bovendien worden afgedekt met een houten plaat.

De ver doorlopende ventilatiebuizen brengen evenals de kanalen van de airconditioning van huistechnische installaties wanneer ze niet voldoende geluidsgeïsoleerd zijn contactgeluiden over. Daardoor kan binnen een gebouw lawaai van de ene ruimte naar de andere worden overgebracht. Omgekeerd kunnen storende geluiden van buiten gemakkelijk het gebouw in komen, of worden die vanuit het gebouw zelf naar de omgeving afgegeven. Dat kan afhankelijk van de verdere bebouwing al snel leiden tot ergernis met de buren. Om dat te verhinderen, kunnen de leidingen ontdreund worden met zware akoestische folie of ommanteld worden met geluidsabsorberende matten.

Constructies met grote stukken beplating en lichte behuizingen maken dat ventilatie- en aircosystemen geluiden iets te goed geleiden. Wanneer er achteraf geluiddemping wordt aangebracht, helpt dat om de overdracht van contactgeluid te blokkeren en de installaties te ontdreunen.
Een airco-installatie moet voldoende geluidsgeïsoleerd zijn.

Geluidsisolatie bij het opwekken van energie

Er komen steeds meer installaties voor het hergebruik van energie. Vooral windmolens produceren niet alleen stroom, maar ook lawaai. Warmtepompen maken eveneens het nodige geluid en zijn, omdat ze zich zo dicht bij woonhuizen bevinden – net als bijv. blokverwarming – een echte uitdaging als het gaat om geluidsisolatie.

Geluiddemping bij windmolens

Bij windmolens komt het geluid van meerdere kanten tegelijk. Terwijl de geluiden aan de rotorbladen, voortgebracht door de wervelingen van de wind, helaas niet te dempen zijn, kunnen de overige technische componenten zoals motoren en overbrengen die toch ook lawaai veroorzaken, met daarvoor geschikte absorptieplaten worden geïsoleerd. Ook hier kan het zinvol zijn om de bronnen van het lawaai per stuk af te schermen.

Geluidsisolatie voor warmtepompen en blokverwarmingen

Warmtepompen en blokverwarmingen zijn doorgaans te vinden in bebouwd gebied en maken een laagfrequent en krachtig geluid, dat gemakkelijk doordringt tot de huizen en gebouwen er direct omheen. Het achteraf geluidsisolerend maken van deze energiecentrales is daarom bijzonder nuttig. Het meest effectief werkt de geluidsisolatie ook hier als de motoren en een aggregaten die het meeste lawaai veroorzaken per stuk worden afgeschermd. Desgewenst kunnen ook de bestaande behuizingen nog met geluidsabsorberende matten worden bekleed.
Een windmolen zorgt niet alleen voor elektriciteit, maar ook voor lawaai. Het achteraf geluidsisolerend maken daarvan is dus verstandig.
Energiecentrales als windturbines, warmtepompen en blokverwarming zijn niet alleen een bron van stroom, maar helaas ook van lawaai. Het achteraf geluidsisolerend maken van deze centrales heeft daarom zeker nut.

Aan u is de keus: een op maat gemaakte geluidsisolatie of een standaardoplossing voor machines en installaties

Als fabrikant van geluidabsorberende elementen van akoestisch schuim van hoge kwaliteit weten wij van aixFOAM dat geluidsisolatie aan machines een zeer gecompliceerd en gevarieerd onderwerp is. Veel machines zijn afgestemd op de specifieke vereisten van de productie en zijn daar speciaal voor geconstrueerd. Daarom hebben wij naast de gestandaardiseerde absorptiematerialen in de vorm van platen ook op maat gemaakte producten voor de isolering van het geluid van machines.
Icoon geluidsabsorber op maat gemaakt
Productie
gestandaardiseerd
of op maat
Icoon Geluidsabsorber met geprofileerd oppervlak
Oppervlakken
profielen
naar keus
Icoontje Geluidsabsorber materiaaldiktes
Hoogten
verschillende
mogelijk
Icon Montage geluidsabsorbers
Montage
meerdere
opties
Pictogram brandbeveiligingsschuim
Brandveiligheid
verschillende
klassen
Icoon weerstand geluidsabsorbers
Bescherming
tegen vuil &
vloeistoffen
Dankzij onze moderne productietechniek kunnen op maat gemaakte speciale contouren precies in de bestaande behuizingen en machines worden aangebracht. Voor de geluidsisolatie van de machinebekleding en de geluidsisolatie van geluidsisolatiekappen kunnen we zowel grote-, middelgrote- of kleine series alsook een standaard assortiment aan modulair opgebouwde akoestische absorbers aanbieden. Op verzoek produceren wij ook graag prototypes voor uw geplande geluidsisolatie-oplossing.
Met de moderne en uiterst precies werkende CNC-techniek kunnen wij geluidsisolatie voor uw machines en apparaten op maat maken. Dit maakt zowel kleine- als serieproducties van geluidsisolerende componenten voor machinebouw mogelijk.
Akustiksatz für die Schalldämmung einer Maschine

aixFOAM overtuigt als kwaliteitsmerk – Machine geluidsisolatie „Made in Germany“

Dankzij 60 jaar ervaring en doordat wij onze hoogwaardige akoestische schuimstoffen continu zijn blijven doorontwikkelen, zijn wij erin geslaagd flexibele en stevig geluidsisolerende elementen te ontwikkelen met een hoge absorptiewaarde. aixFOAM absorptieplaten dringen het lawaai en contactgeluid terug en zijn verkrijgbaar in diverse brandveiligheidsklassen en dikten. Kies uw favoriet uit de vele kleuren en soorten oppervlak. Verschillende soorten speciale laminering maken de aixFOAM geluidsisolerende elementen bestand tegen vloeistoffen en vuil, terwijl de praktische zelfklevende uitvoering het monteren vergemakkelijkt, zelfs op moeilijk bereikbare plekken.

Nu is het aan u: Maak een eind aan machinelawaai!

Maak nu en keuze uit onze aixFOAM geluidsisolerende producten op het gebied van machinebouw of maak gebruik van onze gratis adviesservice. Onze gespecialiseerde planners zullen u assisteren bij uw projecten, om de passende oplossing te vinden voor wat u nodig hebt.
Gratis akoestisch advies van aixFOAM

De gespecialiseerde planners van aixFOAM zijn per telefoon of per e-mail te bereiken.

Gratis advies
aixFOAM Geluidsabsorber voor machines en installaties

Hier vindt u geluidsisolatie voor de toepassing in de machinebouw en installatiebouw.

Naar de producten
Wat onze klanten zeggen:
»Dankzij de toepassing van aixFOAM geluidsisolerende materialen konden wij een duidelijk hoorbare vermindering van het lawaai van onze industriemachines vaststellen.«
»Het opnemen van geluidsisolerende elementen van aixFOAM in onze machines resulteerde in een duidelijk aangenamer werkklimaat in onze productiehallen. Wij blijven sindsdien consequent onder de toelaatbare grenswaarden voor geluidsoverlast .«
»In samenwerking met het team experts van aixFOAM konden wij een op maat gemaakte geluidswerende mat ontwerpen die precies in onze machine past. Het geluidswerend effect is zonder meer overtuigend.«
»Wij zijn een internationaal opererende onderneming op het gebied van de bouw van apparatuur en vertrouwen nu al vijftien jaar ongeveer op de competentie van de technici van aixFOAM voor het ontwikkelen van geluidsabsorberende materialen voor onze apparatuur. Vanwege de - zoals we zelf tijdens regelmatige bezoeken hebben kunnen vaststellen - inderdaad hoge automatiseringsgraad van de productie van de absorptiematerialen van aixFOAM, vindt ook de seriefabricage op een aangenaam hoog kwaliteitsniveau plaats, evenals trouwens de levering.«
Callcenter user-circle logout