Zoeken

Maak korte metten met lawaai in industrie en techniek!

Geluidsisolatie/ geluiddemping voor industriële en technische akoestiek

  • Minder lawaai van machines, motoren, installaties en voertuigen
  • Gestandaardiseerde geluidsabsorberende matten of individueel op maat gemaakte absorptieplaten
  • Met precisie vervaardigd op de modernste CNC-snijmachines en -installaties
  • Meerdere opties voor de montage, om de geluidsisolatie eenvoudig en flexibel te installeren
  • Absorptieplaten met een oppervlak met een speciale laminering, voor nog meer bestendigheid tegen vuil, olie en vloeistoffen
  • Optionele laminering van de platen met zware akoestische folie reduceert daarnaast materiaaltrillingen

Hier meer over het thema geluidswering in de industrie en de technische akoestiek.
aixFOAM Akoestisch schuim kopen

Ons zwaargewicht tegen machinegeluiden

Vermindert materiaaltrillingen en constructiegeluid, ideaal voor dreundemping- en geluidsisolatie.

Koop nu!
Geluidsisolatie op de werkplek met aixFOAM

Geluidsisolatie op de werkplek

Kantoor, werkplaats of industriële hal: We hebben de passende geluidsisolatie voor u. Onze gespecialiseerde planners creëren voor u een individueel geluidsisolatieconcept - voor meer rust en productiviteit op de werkplek.

Meer lezen
aixFOAM Imagefilm - Wij houden van en leven met akoestiek

We houden van en leven van de akoestiek.

Wie zit er eigenlijk achter aixFOAM? Start film! – We nemen u mee achter de schermen en geven u een klein kijkje in ons dagelijks werk.

Bekijk de video

Product Finder

Optiek

Gestructureerd oppervlak

Glad oppervlak

Vilt oppervlak

Geluidsbron

Luchtgeluid, hoge frequentie

Luchtgeluid, middenfrequentie

Contactgeluid

Luchtgeluid, lage frequentie

Matching products: Herstel filter

Classic Line

Professional Line

Nog meer keuze?

Viltgelamineerde akoestische elementen, klassieke akoestische schuimen en nog veel meer zijn te vinden in onze CLASSIC LINE.

Nog meer keuze?

Hogere brandbeveiliging, meer ontwerp, bedrukbare elementen en nog veel meer zijn te vinden in onze PROFESSIONAL LINE.

Geluidsisolatie resp. bescherming tegen geluidsoverlast voor industrie en techniek

Naast absorptieplaten voor toepassingen in de ruimteakoestiek hebben wij bij aixFOAM ook geluidsisolerende oplossingen speciaal voor de technische en de industriële akoestiek. Maar wat gaat er eigenlijk schuil achter dit begrip?

Bij ruimteakoestiek draait het vaak om het verbeteren van de klank, bijv. om aldus de verstaanbaarheid of de klank van muziek te verbeteren. Bij technische akoestiek daarentegen gaat het er voornamelijk om, het lawaai zoveel mogelijk weg te werken.

Wanneer machines en installaties aan het werk zijn, neemt het geluidsvolume toe. Om te voorkomen dat al dit geluid echt een belasting wordt, is een goed doordachte geluiddemping voor industrie en techniek noodzakelijk.
Een industriële installatie in een autofabriek maakt heel wat lawaai.
In tegenstelling tot de ruimteakoestiek, waarbij de oorzaken voor akoestische problemen meestal gelegen zijn in de ruimte zelf (bijv. vanwege een hoog plafond en harde oppervlakken, waardoor gemakkelijk nagalm ontstaat) houdt de technische akoestiek zich als regel bezig met de diverse bronnen van het lawaai, zoals zware machines, installaties of motoren. Die moeten dan stuk voor stuk worden geïsoleerd, om het geluidsniveau naar beneden te krijgen.

Waarom is geluiddemping in de techniek en de industrie zo van belang?

In de industrie zijn er twee doorslaggevende argumenten die pleiten voor een goed geplande geluiddemping en de toepassing van absorptieplaten in de techniek.

Lawaai als storende factor voor mens en milieu

Bij geluidsisolatie in de technische akoestiek moet het in eerste instantie gaan om het wegwerken van lawaai, als storende factor en bron van gevaar voor mens en milieu. Luidruchtige machines, motoren en installaties in fabriekshallen kunnen anders snel tot een belasting worden voor de medewerkers zelf of leiden tot klachten van omwonenden. Bovendien heeft lawaai een sterk negatieve invloed op de communicatie en de productiviteit. Het risico op gehoorschade en hart- en vaatziekten neemt er aanzienlijk door toe. Vandaar dat het geluidsniveau in feite nooit langere tijd boven de 80 dB mag uitkomen.

Verder zijn er nog de wettelijke regelingen, zoals de Arbowet en de wetgeving inzake geluidhinder, die maatregelen tegen geluidsoverlast op de werkplek gewoon voorschrijven.

Een productiemedewerker pakt zijn gehoorbescherming erbij om zich te beschermen tegen een luidruchtige machine.
Zonder voldoende geluiddemping en gehoorbescherming wordt lawaai in de industrie een gezondheidsrisico. Een werkomgeving waar het voortdurend lawaaiig is, heeft ook nog een negatieve invloed op de productiviteit van de medewerkers.

Stille machines en industriële installaties zijn een kenmerk van kwaliteit en vormen als zodanig al een concurrentievoordeel

Stilte heeft zich in toenemende mate ook in de technische akoestiek ontwikkeld tot een kwaliteitsfactor. Stil werkende machines en installaties gelden als modern, schoon, hoogwaardig en efficiënt. Zodoende hebben stille machines een echt concurrentievoordeel kunnen worden. Deze ontwikkeling stelt met name ingenieurs en constructeurs voor de taak, het geluidsniveau van hun „lievelingen“ te verlagen. Speciaal voor het speelveld van de machine-, installatie- en apparatenbouw bieden we bij aixFOAM daarom de mogelijkheid om naast de gestandaardiseerde geluidsisolerende matten ook matten op maat te maken, zodat alles exact is toegesneden op de behuizing van uw machines, voor een optimale bescherming tegen lawaai.
Stilte is een beslissende kwaliteitsfactor. Al in het ontwikkelingsstadium houden ingenieurs in de machine-, installatie- en apparatenbouw, de scheepsbouw en de autoproductie er steeds meer rekening mee dat deze faciliteiten liefst zo weinig mogelijk geluid moeten voortbrengen. Dat lukt alleen met de inzet van geluiddemping.
Een ingenieur bij het plannen van een nieuwe, stille machine.

Hoe kan in de technische en de industriële akoestiek de geluidsdruk omlaag gebracht worden?

Grote machines, installaties of voertuigen veroorzaken dikwijls lawaai in de vorm van een onaangenaam, luidruchtig gedreun. Dat wordt veroorzaakt doordat het geluid dat veroorzaakt wordt binnen de behuizing van de machine of de carrosserie, wordt overgedragen naar de omgeving. Om het lawaai van technische apparaten te isoleren, zijn er twee manieren.

In eerste plaats kunnen de afzonderlijke componenten of onderdelen worden gedempt. In andere gevallen heeft het alleen zin om het geheel compleet in te kapselen, in een geluidsisolerende behuizing. Hoe dan ook moeten de absorptieplaten zo dicht mogelijk bij de bron van het geluid worden geplaatst.

Geluidsisolatie en dreundemping van afzonderlijke componenten en onderdelen

Geluiddemping van afzonderlijke componenten of onderdelen van machines en voertuigen is vooral van nut als de bron van het geluid is kan worden aangewezen en afgegrensd, en er tegelijk geen al te sterke trillingen ontstaan aan de rest van de constructie. Zo kan door bij voertuigen, schepen en boten de motorruimte slechts voor een deel uit te rusten met absorptieplaten, toch al een duidelijk lagere geluidemissie worden verkregen.

Ook de ruimten van een server of schakelkasten waarin het vaak lawaaiig is vanwege het grote aantal ventilatoren en koelsystemen, kunnen door toepassing van de juiste componenten voor geluidswering (bijv. absorptieplaten voor het isoleren van een systeemvloer) worden gedempt.

Een medewerker checkt de techniek in de geluidsgeïsoleerde serverruimte.
Niet alleen in de industrie in de productie is geluidswering heel belangrijk. Ook grote serverruimtes maken het nodige lawaai vanwege de ventilatoren en koelsystemen. Een goed geplande geluiddemping zorgt voor fluisterstille techniek.

Geluidsisolatie door behuizingen, inkapseling en geluidswerende containers

Wanneer de machine zeer sterke trillingen voortbrengt, is de geluidsbron niet terug te voeren op een specifiek onderdeel of kan de desbetreffende component van een machine/installatie niet apart worden gedempt, dan is het zinvol een volledige behuizing of inkapseling aan te brengen.

Daarvoor wordt rondom de machine of de installatie een behuizing (kapseling) aangebracht, van hout, kunststof of metaal. Idealiter wordt deze vervolgens volledig met een combinatie van zware akoestische folie (voor het ontdreunen) en absorptieplaten (voor het dempen) bekleed. Op die manier kunnen bijzonder luidruchtige generatoren, compressoren of draai- en freesmachines worden voorzien van een behuizing of omkapseling.

Vooral om zeer lawaaiige machines in een productiehal, zoals freesmachines, generatoren en compressoren, moet een behuizing of inkapseling worden aangebracht om het geluid ervan te isoleren. Het geluid wordt daardoor gedempt, met als resultaat een stillere, productievere en gezondere werkomgeving.
Een behuizing of inkapseling voor een machine, voor het dempen van het geluid, geeft meer rust.

Kwaliteit „Made in Germany“ – Waarom is speciaal de geluidswering van aixFOAM zo geschikt voor technische toepasssingen?

Bij aixFOAM kijken wij terug op ruim 60 jaar als fabrikant van hoogwaardige geluidsisolatie. Door niet-aflatende research en doordat wij onze akoestische schuimstoffen zijn blijven doorontwikkelen, zijn wij erin geslaagd flexibele en tegelijk stijlvolle geluidsabsorberende elementen te ontwikkelen met een hoge absorptiewaarde. Vanwege de poreuze structuur van dit materiaal kan geluid er goed in binnendringen en wordt het daar door wrijving omgezet in (niet-waarneembare) warmte-energie en aldus geabsorbeerd.
Icoon geluidsabsorber op maat gemaakt
Productie
gestandaardiseerd
of op maat
Icoontje Geluidsabsorber materiaaldiktes
Oppervlakken
profielen
naar keus
Icoontje Geluidsabsorber materiaaldiktes
Hoogten
verschillende
mogelijk
Icon Montage geluidsabsorbers
Montage
meerdere
opties
Pictogram brandbeveiligingsschuim
Brandveiligheid
verschillende
klassen
Icoon weerstand geluidsabsorbers
Bescherming
tegen vuil &
tegen vuil &
aixFOAM absorptieplaten dringen het lawaai en de materiaaltrillingen terug en zijn verkrijgbaar in diverse brandveiligheidsklassen en dikten. Verschillende soorten speciale laminering maken onze absorptieplaten optimaal bestand tegen vloeistoffen en vuil, waar nog bijkomt dat de elementen dankzij de praktische opties voor het monteren snel en flexibel te installeren zijn.

Standaard of op maat gemaakt: haal de optimale geluidsisolatie in huis en maakt korte metten met al het lawaai!

Uit ervaring weten wij dat geluidsisolatie in de technische en industriële akoestiek een uiterst gecompliceerd onderwerp is dat per geval weer anders is. Veel installaties, machines en apparaten zijn afgestemd op de specifieke vereisten van de productielijn en de processen. Daarom leveren wij naast de gestandaardiseerde absorptiematerialen in de vorm van platen uit onze webshop ook op maat gemaakte geluidsisolerende componenten. Als productiebedrijf zijn wij in staat om producten in kleine en grote series te fabriceren en om prototypes te ontwikkelen.
Gratis akoestisch advies van aixFOAM

De gespecialiseerde planners van aixFOAM zijn per telefoon of per e-mail te bereiken.

Gratis advies
aixFOAM Geluidsabsorbers voor technische toepassingen

Hier vindt u onze verschillende productcategorieën voor technische akoestiek.

Naar de categorieën
Callcenter user-circle logout